Nápověda a ukázky: Spotřeba PC – Provoz PC

Home »  Programy »  Spotřeba PC – Provoz PC »  Nápověda a ukázky: Spotřeba PC – Provoz PC

 Nápověda a manuál se postupně vyvíjí.

nápověda pro admin prostředí

 

Vzhled programu a rychlý přehled denního provozu.


 

Přes nabídku se otevřou přehledy provozu – na obrázku je denní režim

 

 


 

AVPnastaveni

Nastavení se vyvolá přes nabídku nastavení.
Už při prvním spuštění programu se vyvolá tato nabídka.
Zadejte spotřebu vašeho PC, pokud ji nevíte, zvolte kancelářský PC, nebo notebook a předvolí se průměrná hodnota spotřeby.

Čas, jestli se bude PC vypínat v jeden pravidelný čas, nebo brát nastavení ze síťového souboru.
Kopírovat časy znamená, jestli se má kopírovat databáze přehledu provozu PC na síťový disk.

 


AVPnastaveni-dalsimoznosti

Přes tlačítko Zobrazit další možnosti nastavení, se rozbalí další předvolby.
aktivní funkce vypínání PC značí, jestli má být v provozu vypínací modul
vypnout PC až po delší době… značí, jestli se má čekat na nižší vytíženost procesoru v procentech
-aktuální vytížení si můžete zobrazit přes tlačítko „Zobraz aktuální vytížení procesoru“. Uvidíte aktuální průběh vytížení v procentech, podle kterého si můžete vytvořit představu o hodnotě…

Dnes vypnutí PC ignorovat – tímto tlačítkem nastavíte jednodenní výjimku pro vypnutí

Zobraz jednotlivé dny – Zde si můžete přednastavit pravidla pro jednotlivé dny v týdnu


AVPnastaveni-dny

Rozlišovat jednotlivé dny – touto volbou se aktivuje rozlišování dnů v týdnu pro vypnutí
Původní pevný čas se překryje tlačítkem na změnu „rozlišování“

Výběrem dnů, si můžete vybírat, v které dny bude vypínač funkční

Nastavit všem dnům stejný čas – nastaví všem dnům stejný čas jako čas v pondělí a aktivuje všechny dny


Registrace programu