získat registrační klíč Domácí Knihovny:

Home »  Programy »  Domácí knihovna CD-DVD-BD »  získat registrační klíč Domácí Knihovny:


Zaplacení tohoto programu je čistě dobrovolné.
Zaplacením oceníte kvalitu práce a podpoříte nové funkce programu

+ podpoříte vývoj nových programů

 

Můžete využít PayPal, nebo klasický účet
PayPal

Pošlete peníze na číslo účtu:
ČR CZK: 203 336 2103 kód banky: 0800 částka: xxx

Do zprávy pro příjemce uveďte Vaši emailovou adresu.

Pošlete email (z Vaší uvedené adresy) na adresu: DK@tomassmid.cz
Do předmětu napište: „Registrace Domácí Knihovny“

A do textu zprávy vložte Vaše sériové číslo programu.

Poté Vám přijde do Vaší emailové schránky registrační klíč.


Sériové číslo programu zjistíte v programu, když kliknete na horní lištu, nabídku „Jiné“ a volbu „Registrace“ (číslo zkopírujte CTRL+C a vložte do emailu CTRL+V) Stáhnout a vyzkoušet